--- a break for After Forever ---

 

 


 

 

 Beste fans,


zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, heeft After Forever in 2007 veel meegemaakt.

Een nieuwe deal met Nuclear Blast en The Entertainment Group, de release van een nieuw album, optredens in Europa en Amerika/Canada etc, allemaal dankzij de steun van jullie allemaal.


Helaas had 2007 ook een schaduwkant: Sander kreeg een burn-out en moest een aantal maanden rust houden.

After Forever heeft dit goed weten op te vangen door o.a. George (ex Orphanage) in te zetten als grunter, zodat veel shows toch nog door konden gaan.

Een Europese en Amerikaanse/Canadese tour volgde, deze keer met Sander en alles leek goed te gaan.


Helaas kreeg Sander een tijdje geleden een hevige aanval in een vliegtuig, en na vele onderzoeken is gebleken dat deze aanval stress georienteerd is.

De doktoren vinden dit een zeer serieuze zaak en hebben hem aangeraden voor minstens een jaar absolute afstand van After Forever te nemen, om erger te voorkomen.


Aangezien Sander mede-oprichter/songwriter en co manager van After Forever is, kan After Forever niet zonder hem bestaan.

De band heeft dit in 2007 goed weten op te lossen wat betreft de live situatie, maar nog een jaar met compromissen zou niet bijdragen aan de kwaliteit die After Forever wil bieden.

After Forever is een band die altijd 100% wil geven op alle gebieden en dat is nu gewoon niet mogelijk.


We hebben dan ook met pijn in ons hart besloten een break van minstens een jaar te houden en hopen dat jullie daar begrip voor hebben.

Het is verschrikkelijk om alle leuke optredens en andere activiteiten die in de planning stonden te laten schieten, maar het is voor After Forever nog erger om niet alles te kunnen geven.

We hechten veel waarde aan hetgeen de band heeft opgebouwd, en dat willen we niet verliezen.

We realiseren ons echter wel dat we veel vragen van de fans, omdat we weten wat onze optredens en muziek voor hen betekent.


We zullen echter niet helemaal uit beeld verdwijnen, door deze break krijgt ieder bandlid wel de kans om zich op projecten te focussen.

Via onze site en myspace site zullen we jullie daarvan op de hoogte houden.


Geen goed begin van het jaar dus, maar alvast bedankt voor al jullie steun en begrip, voor nu, voor de toekomst maar ook voor het afgelopen jaar.

We zullen jullie niet vergeten en hopen jullie weer te ontmoeten als After Forever weer 100% terug is!!!


Floor, Sander, Bas, Joost, Luuk en Andre

 

 
Dear fans,


as you might have noticed, After Forever experienced a lot in 2007.

A new deal with Nuclear Blast and The Entertainment Group, the release of a new album, gigs in Europe and the U.S.A./Canada, all thanks to your support.


Unfortunately, 2007 also had a negative side. Sander experienced the symtoms of a burn-out and had to stop playing with After Forever for a few months.

After Forever did a good job doing the scheduled gigs with mainly George (ex- Orphanage) as grunter, making possible the album could still be promoted.

After that, a European and an American/Canadian tour followed, with Sander this time, and his condition seemed to be ok.


Unfortunately, just recently, Sander fell victim to a seizure attack in an airplane, and after research that attack seemed to be stress related.

The doctors think this is a very serious matter, and they strongly advised him to not be involved with any After Forever activity for at least a year, to prevent a worse health situation.


Because Sander is one of the formers, songwriter and co manager of After Forever, an After Forever without him is no option.

The band has been able to solve his absence in 2007 live, but another year full of compromises would not be positive for the quality After Forever wants to offer.

After Forever is a band that wants to give 100% and that's just not possible now.


With pain in our hearts, we had to decide that After Forever has to take a break of at least a year and hope you will all repect that.

It's terrible not to be able to do all the great gigs and activities we were planning, but it's even worse for After Forever to do those things with a compromise.

We highly value everything the band has achieved, and we don't want to lose that.

We also realise we ask a lot of our fans since we know what our gigs and music means to them.


However, we will all still be active in the music scene. Because of this break everybody gets the chance to focus on projects.

On our site and myspace sites we'll keep you updated about those projects.


Not a very good start of the year, but thanks a lot for all your support and understanding, for now, for the future, but also for the past year.

We won't forget you and hope to meet you again if After Forever returns in full shape!!!


Floor, Sander, Bas, Joost, Luuk and Andre

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New reviews

April 19, 2021 00:00:00
First Reviews online

New Interviews

April 19, 2021 00:00:00
First interviews online

Active topics